ilia24.gr
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 18:43

Ο ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού με αφορμή το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΔΕ: Ζητούμενο ο εκσυγχρονισμός του δικτύου

Στις αναγκαίες αλλαγές και παρεμβάσεις  για τη σωτηρία του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου του νομού μας, του αρδευτικού δικτύου Αλφειού –Πηνειού αναφέρεται ο πρόεδρος του  Οργανισμού Νίκος Φάμελος,

σε υπόμνημα  που συνέταξε ενόψει του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου Δυτικής Ελλάδας που αναμένεται να γίνει στην Πάτρα τον επόμενο μήνα. Αλλαγές στο διοικητικό επίπεδο αλλά και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του έργου από το οποίο μπορούν να αρδευτούν 468.000 στρέμματα γης !

 

Στο υπόμνημα, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής :

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ : Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται σύμφωνα με το Ν.3881/58 και τον Ν 4456/17 από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (τα πέντε μέλη είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και τα δύο μέλη αιρετοί εκπρόσωποι των Τ.Ο.Ε.Β και είναι άμισθοι)

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου ( έργα Α'τάξης ) ταξινομημένα στον Γ.Ο.Ε.Β Το έργο αρδεύει:

 • Από το φράγμα Πηνειού 185.000 στρέμματα (150.000 με τεχνική βροχή και
 • με επιφανειακή άρδευση) με δυνατότητα να αρδεύσει 314.000 στρέμματα
 • Από το φράγμα εκτροπής του ποταμού Αλφειού (περιοχής Φλόκα) αρδεύει:
 • στρέμματα (110.000 με τεχνική βροχή και 27.000 με επιφανειακή άρδευση ) με δυνατότητα να αρδεύσει 154.000 στρέμματα

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ : 322.000 στρέμματα με δυνατότητα άρδευσης 468.000 στρέμματα

 • ΖΩΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ διαθέτει:

16(δεκαέξι) αρδευτικά αντλιοστάσια και 1(ένα) στραγγιστικό αντλιοστάσιο

 • ΖΩΝΗ ΑΛΦΕΙΟΥ διαθέτει:

11 (έντεκα) αρδευτικά αντλιοστάσια και 4 (τέσσερα) στραγγιστικά αντλιοστάσια

 

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 • Τα αντλιοστάσια λόγω παλαιότητας έχουν τεράστια προβλήματα κτιριακά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά .ηλεκτρονικά με συνεχόμενες ζημιές και υψηλό κόστος στην συντήρηση και λειτουργία τους.

Τα στραγγιστικά αντλιοστάσια δεν εξυπηρετούν μόνο τις αρδευόμενες εκτάσεις του έργου των ΤΟΕΒ αλλά και εκτάσεις εκτός αυτού καθώς και των αστικών περιοχών

 • Οι κεντρικές αρδευτικές διώρυγες που διοχετεύουν το αρδευόμενο νερό από τα φράγματα στα αντλιοστάσια έχουν τεράστια προβλήματα διαβρώσεων στην τσιμεντένια επένδυσή τους αλλά και στον μηχανολογικό τους εξοπλισμό
 • Οι κεντρικές στραγγιστικές τάφροι παρουσιάζουν προβλήματα προσχώσεων και διαβρώσεων λόγω των τελευταίων έντονων καιρικών φαινομένων ενώ εξυπηρετούν και εκτάσεις πέραν του έργου αλλά και τις αστικές περιοχές (πόλεις-κοινότητες) οι απαιτήσεις είναι τεράστιες και οι τακτικοί καθαρισμοί που πραγματοποιούνται έχουν υπέρογκο κόστος και δεν δυνάμεθα να ανταποκρινόμαστε πλήρως

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

1.Τα οικονομικά του ΓΟΕΒ βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου ακόμη και διακοπής της λειτουργίας του έργου και αυτό οφείλεται στην μη ανταπόκριση των ΤΟΕΒ και άλλων ωφελουμένων (Δήμοι) προς τον ΓΟΕΒ των ανταποδοτικών τελών , επειδή τα τελευταία χρόνια οι αρδεύσιμες εκτάσεις έχουν μειωθεί, η εισπραξιμότητα έχει μειωθεί περίπου στο 50% και λόγω της κρίσης , η ηλεκτρική ενέργεια έχει αυξηθεί.

2.Οι οφειλές του ΓΟΕΒ προς τρίτους που έχουν συσσωρευθεί λόγω τον παραπάνω αλλά και των παλιών πρακτικών Διοίκησης ανέρχονται:

-Στην ΔΕΗ (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στραγγιστικών αντλιοστασίων )

 • ευρώ
 • Στο ΕΦΚΑ (εισφορές εργαζομένων) 2.000.000 ευρώ
 • Τηλεπικοινωνίες (τηλεχειρισμός αντλιοστασίων) 100.000 ευρώ
 • Προμήθειες Επισκευές000 ευρώ
 • Μισθοδοσία προσωπικού000 ευρώ
 • Τραπεζικό δάνειο (ΑΤΕ) 800.000 ευρώ (προερχόμενο από παλαιό δάνειο 80.000.000 δραχμών που δεν πληρώθηκε ποτέ)
 • Ειδική αποζημίωση συνταξιούχων000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΩΝ:      5.220.000 ΕΥΡΩ

3.Οι οφειλές των ωφελουμένων του έργου ΤΟΕΒ,ΔΗΜΟΙ,ΔΙΑΦΟΡΟΙ που έχουν συσωρευθεί ανέρχονται στο ποσό :6.400.000 ευρώ ποσό το οποίο υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ανέφικτο να εισπραχθεί έστω το 30%

 

Ε .ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

1) ΠΡΟΤΑΣΗ

Καθίσταται απαραίτητο εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η σύνταξη μελέτης gicjaiudinTac με πλήρη στοιχεία του συνόλου του εγγειοβελτιωτικού έργου του Νομού που θα περιλαμβάνει:

α) Την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του έργου β) Την αποκατάσταση του εξοπλισμού

γ) Την υλοποίηση της μελέτης του Υπουργείου με την υπογειοποίηση του έργου που αρδεύει επιφανειακά (κανελέτα) για εξοικονόμηση νερού δ) Την αντικατάσταση του δικτύου των ΤΟΕΒ που δεν έχει ολοκληρωθεί

ε) Την επέκταση του δικτύου στην περιοχή της Βουπρασίας ( έκτασης 120 χιλ στρεμμάτων)

στ) Τον νέο τρόπο Διοίκησης

ζ) Την δυνατότητα συγχώνευσης των Ο.Ε.Β του Νομού η) Νομοθετικό πλαίσιο για τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων στην αντιπλημμυρική προστασία ΟΕΒ- Αυτοδιοίκησης θ) Δυνατότητα συμψηφισμού της ηλεκτρικής κατανάλωσης με τρόπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

2 ) ΑΜΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Έκτακτη επιχορήγηση του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού για να ανταποκριθεί στις άμεσες υποχρεώσεις του προκειμένου να λειτουργήσει το έργο την νέα αρδευτική περίοδο, την προμήθεια μηχανημάτων (σκαπτικό μηχάνημα, φορτηγό , γερανοφόρο όχημα)

β) Άμεση αποκατάσταση στραγγιστικών αντλιοστασίων μέσω της Περιφέρειας γ) Ενίσχυση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των αντλιοστασίων και αντικεραυνική προστασία τους

δ) Ειδική ρύθμιση οφειλών της ΔΕΗ ( έχουμε προτείνει 150 δόσεις για τον ΓΟΕΒ και 120 δόσεις για τους ΤΟΕΒ)

ε) Ειδική ρύθμιση του ΕΦΚΑ σε 160 δόσεις και διαγραφή των προστίμων - τόκων

στ) Διαγραφή του παλαιού δανείου από την ΑΤΕ

ζ) Αναστολή τυχόν δέσμευσης των λογαριασμών ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ του Νομού από το ΕΦΚΑ ή την ΔΕΗ για να μην υπάρξει κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του έργου

Τέλος εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε την διάθεση να βοηθήσουμε, είμαστε εθελοντές στην προσπάθεια ανασυγκρότησης αυτού του έργου που συμβάλει στην οικονομία του Νομού παρ όλο που έχουμε συρθεί στα δικαστήρια πολλές φορές γιατί δεν υπάρχουν τα οικονομικά να ανταποκριθούμε σε διάφορες παρεμβάσεις του έργου (στραγγιστικό δίκτυο κυρίως) και ζητάμε την ανταπόκριση της Κυβέρνησης.

(Σας παραθέτουμε και φωτογραφικό υλικό με την κατάσταση του έργου)

 

Πηγή:ilia24.gr

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.