ilia24.gr
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 19:44

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου


                Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνεδριάζει  τη Δευτέρα στις 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 18.00 μ.μ..

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα  θέματα που αφορούν την ημερήσια διάταξη.

 

 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή
  • Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οικ. Έτους 2018, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 70/2018 και 103/2018 αποφάσεων -  εισηγήσεων.
  • Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 40351/29-12-2017 αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 99/2018 απόφασης – εισήγησης.

 

 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η ΕΠΖ:
  • Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης.
  • Περί: Α. Χορήγησης ή μη θέσεων στάθμευσης επί του πεζοδρόμου της οδού Διάκου της Δ.Κ. Πύργου και Β. Ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθμ. 248/2006 του Δ.Σ.
  • Περί ανάκλησης αδείας και κατάργησης θέσης περιπτέρου ιδιοκτησίας της κ. Καραμάνου Ελένης, που βρίσκεται επί της πλατείας Σ. Καράγιωργα της Δ.Κ. Πύργου.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 16/2018 απόφασής της.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πύργου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος»  «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου – Αιτωλικού».

 

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Πύργου.
 2. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 401/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση της απευθείας μίσθωσης του κτιρίου που θα στεγάσει το 2ο ΕΠΑΛ Πύργου».
 3. Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.622,22€ (Α΄Δόση) στα ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και για την καταβολή των εξόδων κίνησης των σχολικών τροχονόμων (Ιανουάριος – Μάρτιος 2017).
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης:
  • Της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Βαρβάσαινας, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. (Η Δ.Ε.Π. με την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφασή της εισηγείται θετικά).
  • Της αίθουσας εκδηλώσεων και μιας αίθουσας διδασκαλίας του ισογείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών, μαθημάτων ζωγραφικής και γυμναστικής στα παιδιά του σχολείου μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. (Η Δ.Ε.Π. με την υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφασή της εισηγείται θετικά).
  • Του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου Πύργου για τις κάτωθι εκδηλώσεις και συγκεκριμένα: α. Στο πανεπιστήμιο Πατρών – Ελληνική Εταιρεία για τις νευροεπιστήμες στο πλαίσιο της εβδομάδας ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο, το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 και

 β. Στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, στην Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας και στη Σχολική Σύμβουλο Μουσικής Δυτικής Ελλάδος, για τη διοργάνωση της 3ης Μαθητικής Χορωδιακής Συνάντησης Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων Ηλείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2018. (Η  Δ.Ε.Π. με την υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασή της εισηγείται θετικά).

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης δημοτικού συμβούλου από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης: α. διενέργειας της προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος (φρέσκο γάλα) για της ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πύργου, κατά τη χρονική περίοδο 2018-2019 (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΔΗΚΕΠ)» προϋπολογισμού 12.291,58€ και β. καθορισμού του τρόπου ανάθεσής της.

 

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας παραχώρηση ή μη κοινοχρήστων χώρων:
  • Επί της πλατείας Σ. Καράγιωργα στην Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ) στα πλαίσια του 39ου Ολυμπιακού Ράλι.
  • Επί της πλατείας Σ. Καράγιωργα για τον Μαραθώνιο Ολυμπίας.
  • Επί της οδού Αθανασίου Διάκου στον Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Σύλλογο «Ηλειοτέχνες».

 

 1. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 226/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Διονυσίου Γεωργίας του Νικολάου».

 

 1. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της 25η Μαρτίου.
 2. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό του ΠΑΣΧΑ.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας, έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών, στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων του γραφείου Δημάρχου.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.

 

 1. Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2017.

 

 1. Λήψης απόφασης ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018.

 

 1. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (τα οποία κατατέθηκαν εκ παραδρομής) για διεκπεραίωση της αίτησης 31785/12-10-2017 για ΔΤ και ΤΑΠ του κ. Ηλιόπουλου Γεωργίου.
 2. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους πλέον προσαυξήσεων.
 3. Λήψη απόφασης: α. Διαγραφής ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω διπλοεγγραφής, Β. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ΤΑΠ για οικόπεδο 4.489 τ.μ. των Ορφανού Νικολάου, Ορφανού Μαρίας, Ορφανού Διονυσίου, Ορφανού Ευσταθίας.
 4. Λήψη απόφασης διαγραφής ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω μεταβίβασης ακινήτου της κ. Γιαννακούλια Ολυμπίας.

 

 1. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:
  • «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχ. Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας» δαπάνης 670.000,00€ με ΦΠΑ.
  • «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδων στα Δ.Δ. Χειμαδιού – Καράτουλα – Μαγούλας, δαπάνης 152.200,00€ με ΦΠΑ.
  • «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Πνευματικού Κέντρου & Βοηθητικού γηπέδου Τ.Δ. Μαγούλας» δαπάνης 12.200,00€ με ΦΠΑ.
  • «Ύδρευση δημοτικής ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» δαπάνης 5.500.000,00€.
  • «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Λίμνες της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου», δαπάνης 295.000,00€ με ΦΠΑ.
  • «Συντήρηση – Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας» δαπάνης 70.000,00€.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:
  • «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»[(τμηματική παραλαβή, 60/31-1-2018 τιμολόγιο]
  • «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» [τμηματική παραλαβή, 130/31-1-2018 τιμολόγιο]
  • «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» [τμηματική παραλαβή, 138/21-2-2018 τιμολόγιο]
  • «Παράθεση δείπνου στο προσωπικό που θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης του Πύργου Αγ. Χαραλάμπους» [οριστική παραλαβή, 42/9-2-2018 τιμολόγιο]
  • «Ηχητική εγκατάσταση και φωτισμός στην κεντρική πλατεία Πύργου για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Θεοφανίων 2017-2018» [οριστική παραλαβή, 476/12-1-2018 τιμολόγιο]
  • «Παράθεση δεξίωσης λόγω εορτασμού του πολιούχου της πόλης Αγ. Χαραλάμπους» οριστική παραλαβή, 76/10-2-2018 τιμολόγιο]
  • «Παροχή κέτερινγκ (γλυκά, νερά, καφέδες, αναψυκτικά, ροφήματα) για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς – Θεοφανίων 2017-2018» [οριστική παραλαβή, 22/8-1-2018 τιμολόγιο]
  • «Φωτογραφική κάλυψη – βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης για τον εορτασμό του πολιούχου του Πύργου Αγ. Χαραλάμπους» [οριστική παραλαβή, 101/10-2-2018 τιμολόγιο]
  • «Παράθεση μπουφέ (νερά, καφέδες, τσάι, αναψυκτικά χυμοί) για την εκδήλωση εορτασμού του πολιούχου Πύργου – Αγ. Χαραλάμπους» [οριστική παραλαβή, 24/13-2-2018 τιμολόγιο]
  • «Ηχητική εγκατάσταση και κάλυψη της εκδήλωσης για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης του Πύργου Αγ. Χαραλάμπους» [οριστική παραλαβή, 483/12-2--2018 τιμολόγιο]
  • «Υπηρεσίες Ελεγκτή για την πιστοποίηση δόμησης (τελικού σταδίου) των κτιρίων του έργου [ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ]» [οριστική παραλαβή, 12/1-3---2018 τιμολόγιο].

 

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.