Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 14:06

Πύργος: Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κλήθηκε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (Κεκλεισμένων των θυρών) και ωρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1.     Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ.192/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2.     Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2020, κατόπιν  της υπ’ αριθμ. 194/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3.     Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 207/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4.     Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Α΄ τριμήνου 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 209/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
 5.     Λήψη απόφασης έγκρισης αποδοχής του όρου πρόσθετης ασφάλειας δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου» με αριθμό μελέτης 73/2018 προϋπολογισμού 734.980,41€ με ΦΠΑ.
 6.     Λήψη απόφασης κατανομής ΣΑΤΑ ετών 2013,2014,2015,2016,2017,2018 και μέρος έτους 2019.
 7.     Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη δώδεκα (12) Δημοτικών Αστυνόμων, για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας Πύργου.
 8.     Λήψη απόφασης κατανομής πιστώσεων στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 9.     Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.372,60€ (Β΄δόση 2020) στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων και τη μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων (Μάρτιος – Απρίλιος 2020).
 10.    Λήψη απόφασης παράτασης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών, λόγω έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Πύργου.
 11.    Λήψη απόφασης έγκρισης: α. του συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Πύργου β. της τοποθέτησής του εντός του προαυλίου χώρου του παλαιού Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου.
 12.    Λήψη απόφασης έγκρισης των κριτηρίων και των αντίστοιχων μορίων για τις εγγραφές νηπίων στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πύργου.
 13.    Λήψη απόφασης συγκρότησης ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών φιλοξενούμενων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου.
 14.      Λήψη απόφασης έγκρισης της παραλλαγής δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Αγ. Ηλία ποσού ύψους 2.812,32€.
 15.    Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Σχετικά Άρθρα