ilia24.gr
Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018 19:05

Κώστας Διαμαντόπουλος: Έχουν γίνει πολλά για τη σωστή λειτουργία του Νοσοκομείου Πύργου αλλά δεν επαναπαυόμαστε

 

Μελέτη για το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων του Γ.Ν. Ηλείας από την εργασία τους και τεχνικές παρακίνησης

 

Τα αποτελέσματα έρευνας για το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας από το αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας τους, την αναγνώριση και προοπτικές εξέλιξης καθώς και τις δυνατότητες να αναδειχθούν οι βέλτιστες τεχνικές παρακίνησης, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Διοικητής της Νοσοκομειακής Μονάδας κ. Κώστας Διαμαντόπουλος.

Ο κ. Διαμαντόπουλος αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανέφερε:

 Έρευνα για το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων της ΝΜ Πύργου

Οι έρευνες αυτές αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να δούμε που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε. Δεν επαναπαυόμαστε στη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζομένων συγκριτικά με το 2014. Μετά από μια περίοδο ραγδαίας  μείωσης των ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων του συστήματος, έχει επέλθει μια σταθερότητα. Αυτό αποτυπώνεται στις απόψεις των εργαζομένων. Οι αρνητικές τους τοποθετήσεις καταγράφονται και στο βαθμό που μπορούν να «θεραπευτούν» στα πλαίσια της Νοσηλευτικής μας Μονάδας, θα υπάρξουν παρεμβάσεις με σημαντικότερη τη σύνταξη ενός σφιχτού καθηκοντολογίου.

 1. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

Η προσπάθειά μας για τη σταδιακή ανανέωση του «κουρασμένου» και «γερασμένου» ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της ΝΜ Πύργου συνεχίζεται. Η πρόταση μας προϋπολογισμού 410 χιλ. για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης και ήδη στον προσωρινό πίνακα κατάταξης λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία. Αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις, εκφράζουμε τη συγκρατημένη αισιοδοξία μας.

Παράλληλα «χτίζουμε» την πρότασή μας για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Την Τετάρτη με απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ εγκρίθηκε από πλευράς σκοπιμότητας η προμήθεια ενός  κεντρικού σταθμού παρακολούθησης με πέντε (5) παρακλίνια μόνιτορ για τη Μονάδα Εμφραγμάτων προϋπολογισμού 75 χιλ. ευρώ  και δέκα (10) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού προϋπολογισμού 180 χιλ. ευρώ. Στην ίδια πρόταση θα ενσωματωθούνη προμήθεια κλιματιστικής μονάδας στο ΚΕΦΙΑΠ για ψύξη θέρμανση προϋπολογισμού 41 χιλ. ευρώ και μιας ουρολογικής κάμερας υψηλής ανάλυσης προϋπολογισμού 44,9 χιλ. ευρώ η σκοπιμότητα των οποίων έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Συνεργασία με ΕΚΑΒ

Την περασμένη Τρίτη ενημερώθηκα από τη Διευθύντρια του ΕΚΑΒ την πρόθεσή της να διαθέσει ασθενοφόρο αποκλειστικά για τις δευτερογενείς διακομιδές που αφορούν εξιτήρια και επανεξετάσεις χειρουργημένων ασθενών. Πρόκειται για ασθενοφόρο με καινούργιο κινητήρα που θα ενεργοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Το ΕΚΑΒ θα διαθέσει οδηγό και το Νοσοκομείο τραυματιοφορέα.

Η παρέμβαση αυτή θα αποδεσμεύσει τα μάχιμα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από το βάρος των δευτερογενών διακομιδών, τα περιστατικά επείγοντα και μη θα διακινούνται ταχύτερα και οι κλινικές θα αποσυμφορούνται γρηγορότερα από τους ασθενείς που παίρνουν εξιτήρια.

Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια του ΕΚΑΒ για την άψογη συνεργασία.

 1. Αξιολόγηση δείκτη νοημοσύνης στη Ν.Μ. Πύργου

Από τις 26 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα η Ψυχολόγος του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα αξιολογεί το δείκτη αποκατάστασης σε παιδιά έως  18 ετών. Η συγκεκριμένη μέτρηση είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας στις επιτροπές του  Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Παράλληλα θα παρέχονται και οι υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής  σε εξωτερικά περιστατικά μετά από ραντεβού. Τα ραντεβού θα κλείνονται  κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες  9:00-13:00 στα τηλ.2621360824 και  2621360878.

 

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Ο Βαθμός Ικανοποίησης των Εργαζομένων του Γ.Ν. Ηλείας από την Εργασία τους και Τεχνικές Παρακίνησης

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων του Γ.Ν. Ηλείας από το αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας τους, την αναγνώριση και προοπτικές εξέλιξης καθώς και να αναδειχθούν οι βέλτιστες τεχνικές παρακίνησης. 

Επιπρόσθετοι στόχοι: να αναδειχθούν και άλλες πτυχές της επαγγελματικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου πληθυσμού (π.χ. η συνειδητοποιημένη επιλογή επαγγέλματος, η πρόθεση για αποχώρηση κ.α.) και να εκτιμηθεί το μέγεθος του άγχους και της πίεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μεθοδολογία

Η έρευνα διενεργήθηκε στο Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου και τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσε το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αυτών που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Διανεμήθηκαν 250 ερωτηματολόγια στη Ν.Μ. Πύργου και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 170, με ποσοστό ανταπόκρισης 74,4%.

Από το σύνολο του πληθυσμού το 25,6% ήταν άντρες και το 74,4% γυναίκες. Σε ότι αφορά την ειδικότητα που κατείχαν, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1), υπάρχει ποικιλομορφία. Το 10% από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν ιατρικό προσωπικό, το 53,5% προερχόταν από τη νοσηλευτική υπηρεσία, το 12,9% παραϊατρικό προσωπικό, το 12,4% εργαζόμενοι στην τεχνική υπηρεσία και το 9,4% διοικητικό προσωπικό.

Πίνακας 1. Ειδικότητα Συμμετεχόντων στην Έρευνα

Ν

%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

17

10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

91

53,5

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

22

12,9

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21

12,4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

16

9,4

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

167

98,2

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

3

1,8

ΣΥΝΟΛΟ

170

100

N=Συχνότητα

Ικανοποίηση από το περιβάλλον εργασίας

Για τον προσδιορισμό του βαθμού ικανοποίησης από το περιβάλλον εργασίας τέθηκε στους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι εμφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. Από το Μ.Ο. των απαντήσεων προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι είναι πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι απ’ το περιβάλλον εργασίας τους αποδίδοντας την ικανοποίηση αυτή κυρίως στη συνεργασία με τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους.

Βαθμός ικανοποίησης από το περιβάλλον εργασίας

 

Αριθμητικός Μέσος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3,37

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

3,92

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ

3,93

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2,99

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

3,45

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3,70

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Μ.Ο.

3,56

Κλίμακα βαθμονόμησης: (1) καθόλου, (2) λίγο, (3) πολύ, (4) πάρα πολύ, (5) απόλυτα

Ικανοποίηση από το αντικείμενο και τη φύση της εργασίας

Με σκοπό την ανάδειξη και άλλων πτυχών της επαγγελματικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων στην έρευνα, τέθηκαν διάφορα επιπρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τη συνειδητοποιημένη επιλογή του επαγγέλματος, την πρόθεση για αποχώρηση, τη βαθμολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα εργασίας

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το 70% του στατιστικού πληθυσμού δήλωσε ότι η επιλογή του επαγγέλματος έγινε συνειδητά.

Εάν δινόταν η ευκαιρία στους ερωτηθέντες να επιλέξουν σήμερα το ίδιο επάγγελμα, γνωρίζοντας πλέον τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας τους, οι γνώμες διχάζονται με το 51% να απαντάει θετικά και το 49% να απαντάει αρνητικά.

Από το σύνολο του στατιστικού πληθυσμού το 73,9% δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για αποχώρηση ή εγκατάλειψη του επαγγέλματός του.

Τέλος, σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά με το πώς οι εργαζόμενοι θα βαθμολογούσαν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας τους, η πλειοψηφία δήλωσε γενικά ικανοποιημένη, με ποσοστό 41,8% να τη βαθμολογεί καλή και 40,6% πολύ καλή, ενώ αρνητικά απάντησε το 8,2% του πληθυσμού.

NOSOKOMEIO PINAKAS

NOSOKOMEIO PINAKAS

Εν συνεχεία διερευνήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από τη φύση και το αντικείμενο του επαγγέλματός τους.

Οι προτάσεις που τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν εμφανίζονται στον Πίνακα και απ’ τα αποτελέσματα των απαντήσεων διαπιστώνουμε πολύ καλά επίπεδα ικανοποίησης, με το συνολικό Μ.Ο. να κυμαίνεται μεταξύ πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Ο υψηλότερος μέσος όρος των απαντήσεων παρουσιάζεται στην συχνή αίσθηση κατά την αποχώρηση από το χώρο εργασίας τους ότι κάτι έκαναν καλά στη διάρκεια της ημέρας και ακολουθούν οι υπόλοιποι.

Βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού σε παραμέτρους σχετιζόμενες με τη φύση και το αντικείμενο της εργασίας

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ

ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

3,65

ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΥΧΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

3,67

Η ΚΟΠΩΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

3,45

ΣΥΧΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΛΑ

3,73

ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

3,18

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3,32

ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3,30

ΠΗΓΗ ΑΓΧΟΥΣ

3,62

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Μ.Ο.

3,49

Κλίμακα βαθμονόμησης: (1) καθόλου,(2) λίγο, (3) πολύ, (4) πάρα πολύ,  (5) απόλυτα

Απ' την άλλη, οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων από το αντικείμενο της εργασίας τους ως πηγές δυσαρέσκειες, παρουσιάζουν υψηλούς Μ.Ο. κυρίως α) στο συχνό αίσθημα κόπωσης, β) στην επιφόρτιση με μεγάλο σε όγκο έργο και γ) στο γεγονός πως το αντικείμενο εργασίας συνιστά "πηγή άγχους".

Ικανοποίηση από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης

Επειδή ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης στην εργασία τους είναι καθοριστικός παράγοντας παρακίνησης, τέθηκε σχετική ερώτηση στους συμμετέχοντες. Οι παράγοντες που εστίασε η έρευνα παρουσιάζονται στον Πίνακα  και απ’ το συνολικό Μ.Ο. των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι ο στατιστικός πληθυσμός είναι πολύ ικανοποιημένος  από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης .

Πολύ χαμηλό μέσο όρο ικανοποίησης εμφανίζουν οι απαντήσεις των εργαζομένων στους παράγοντες: α) μισθός, β) ευκαιρίες εξέλιξης και γ) ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων ενώ οι υψηλότεροι Μ.Ο. των απαντήσεων εμφανίζονται στους εξής παράγοντες: α) τον εαυτό τους ως επαγγελματίες και β) τα περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών και ακολουθούν οι υπόλοιποι.

Ικανοποίηση από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2,47

ΜΙΣΘΟΣ

2,15

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

2,94

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

3,09

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2,74

ΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

2,92

ΕΑΥΤΟ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

3,66

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

3,33

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Μ.Ο.

2,91

Κλίμακα βαθμονόμησης: (1) καθόλου, (2) λίγο, (3) πολύ, (4) πάρα πολύ, (5) απόλυτα

Παρακίνηση μέσω τεχνικών εφαρμογών

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

3,71

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3,40

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

3,65

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

3,79

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

3,56

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3,57

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

3,56

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Μ.Ο.

3,61

Με σκοπό τη διερεύνηση των βέλτιστων τεχνικών εφαρμογών που επηρεάζουν το βαθμό παρακίνησης των εργαζομένων, τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τους παράγοντες που εμφανίζονται στον Πίνακα και απ’ τα αποτελέσματα των απαντήσεων διαπιστώνουμε πολύ καλά επίπεδα ικανοποίησης, με το συνολικό Μ.Ο. να κυμαίνεται μεταξύ πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Ο υψηλότερος μέσος όρος των απαντήσεων παρουσιάζεται: α) στη δημιουργία καθηκοντολογίου, β) στην εκπαίδευση των υπαλλήλων και γ) στη σύνδεση αποδοχών - παραγωγικότητα.

Παρακίνηση μέσω τεχνικών εφαρμογών

Συνολικά αποτελέσματα ικανοποίησης

Από τη συνολική επεξεργασία των μέσων όρων των απαντήσεων όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι του Γ.Ν. Ηλείας είναι κατά μέσο όρο πολύ ικανοποιημένοι. Τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης τον αποδίδουν στο περιβάλλον εργασίας και το χαμηλότερο στην αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης.

Μ.Ο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3,56

ΦΥΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3,49

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2,91

Μ.Ο.

3,32

          Συγκριτική Ανάλυση

Από αντίστοιχη έρευνα που διενεργήθηκε στο Γ.Ν. Ηλείας το 2014 με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους, προκύπτει βελτίωση στους Μ.Ο. όλων των παραγόντων ικανοποίησης των εργαζομένων, όπως εμφανίζεται και στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2,95

3,56

+20,68%

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2,58

3,49

+35,27%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2,31

2,91

+25,97%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Μ.Ο.

2,61

3,32

+27,20%

Κλίμακα βαθμονόμησης: (1) καθόλου, (2) λίγο, (3) πολύ, (4) πάρα πολύ, (5) απόλυτα

Επίσης, βελτίωση παρουσιάζεται και στο ερώτημα που τους τέθηκε σχετικά με το πώς οι εργαζόμενοι θα βαθμολογούσαν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα τους με τα ποσοστά να αυξάνονται στην καλή και πολύ καλή βαθμολογία και να μειώνονται στην καθόλου καλή και άριστη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΗ

20,2%

8,2%

-59,41%

ΚΑΛΗ

38,7%

41,8%

+8,01%

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

31,1%

40,6%

+23,40%

ΑΡΙΣΤΗ

10,1%

9,4%

-7,44%

Συμπεράσματα

 • Το ανθρώπινο δυναμικό είναι σχετικά νεαρής ηλικίας.
 • Η επιλογή του επαγγέλματος έγινε συνειδητά
 • Δεν υπάρχει πρόθεση για αποχώρηση - εγκατάλειψη του επαγγέλματος
 • Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αξιολογείται από καλή έως πολύ καλή
 • Οι εργαζόμενοι δήλωσαν :
  • Πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το περιβάλλον εργασίας
  • Ικανοποιημένοι από το αντικείμενο και τη φύση της εργασίας τους
  • Πολύ ικανοποιημένοι από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης
  • Δυσαρέσκεια για το μισθό και ακολούθως για τις ευκαιρίες εξέλιξης και συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων.
 • Βέλτιστες τεχνικές παρακίνησης των εργαζομένων αναδείχθηκαν: η δημιουργία καθηκοντολογίου, η εκπαίδευση του προσωπικού και η σύνδεση των αποδοχών με την απόδοση-παραγωγικότητα.
 • Η ικανοποίηση από το περιβάλλον εργασίας σχετίζεται αρνητικά με το μορφωτικό επίπεδο και θετικά με την ειδικότητα.
 • Η ικανοποίηση των εργαζομένων από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης εξαρτάται από την ειδικότητα.
 • Για τους υπόλοιπους παράγοντες αποδείχτηκε ότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.

Προτάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου, με σκοπό την παρακίνηση του προσωπικού μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές που εμφανίζονται ως επικρατέστερες, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού καθώς και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης τους από την εργασία τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το προσωπικό δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, γνωρίζοντας τα οφέλη που αυτή θα έχει στην περαιτέρω επαγγελματική του κατάρτιση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για το επίπεδο του προσωπικού καθώς φαίνεται ότι αποζητά νέες γνώσεις. Η Διοίκηση μπορεί να οργανώσει, ακόμη και εντός του χώρου του Νοσοκομείου, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, προκειμένου το προσωπικό διαρκώς να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας και να εκπαιδεύεται στο αντικείμενο που το αφορά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών αλλά και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Διοίκηση οφείλει να ενθαρρύνει το προσωπικό της προς αυτή την κατεύθυνση δίνοντας όλα τα απαιτούμενα κίνητρα (εκπαιδευτικές άδειες, κάλυψη οδοιπορικών εξόδων).

Επίσης ένα άλλο μείζον ζήτημα το οποίο αναδεικνύει η έρευνα είναι την ανάγκη ύπαρξης καθηκοντολογίου στα δημόσια Νοσηλευτικά ιδρύματα. Η έλλειψη καθηκοντολογίου είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση αρμοδιοτήτων, συγκρούσεις μεταξύ του προσωπικού αλλά και αίσθημα ανασφάλειας αφού δεν έχουν οριστεί ξεκάθαρα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων. Το Υπουργείο Υγείας, θα ήταν σκόπιμο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση με σκοπό τη ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων στον τόσο ευαίσθητο χώρο της υγείας. 

Τέλος, η σύνδεση των αποδοχών με την απόδοση-παραγωγικότητα φαίνεται από την έρευνα ότι αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο παρακίνησης του προσωπικού. Φαίνεται ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος προαγωγών και μισθολογίου και η υιοθέτηση νέου συστήματος το οποίο θα συνδέει τη μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη όχι μόνο με τα τυπικά προσόντα αλλά και με την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων.

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.