Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 09:45

Δήμος Πύργου: Παράταση έως 31 Δεκέμβρη για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους

 

Ενημερώνω τους δημότες του Δήμου Πύργου ότι δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30-09-2019 τεύχος Α’) με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος

και ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών & Υγείας» με την παρ. 2 του άρθρου 6 της οποίας αντικαθιστάται το άρθρο 111 του Ν. 4611/2019 (Α’73) με την οποία δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους έως 31/12/2019. Επιπλέον με την παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθιστάται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 110 του Ν. 4611/2019 (Α’73) και στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019.
Καλούνται οι δημότες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου να προσέρχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι την λήξη της προθεσμίας ώστε να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία.

Σχετικά Άρθρα